O šparglovisku

Polia, na ktorých pestujeme špargľu, sa nachádzajú v blízkosti Bratislavy, medzi jej mestskými časťami Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a obcou Stupava.

Geograficky leží toto územie v oblasti Záhorskej nížiny. Ide o krajinnú oblasť v rámci subprovincie Viedenskej kotliny. Ako súčasť Viedenskej panvy je neogénneho - treťohorného pôvodu. Reliéf eolických rovín a poriečných nív je zvlnený, mierne členitý a hydrograficky patrí k povodiu rieky Moravy. Vlastné špargľovisko má rovinatý charakter a nachádza sa v nadmor. výške 170 m.

Klimaticky sa územie zaraďuje do teplej, priemerne suchej oblasti, s miernou zimou a priemernou ročnou teplotou 9.7 °C. Úhrn zrážok za rok sa v priemere pohybuje okolo 629 mm, pričom maximá 70-82 mm sú v máji až júli, minimá 37-45 mm v januári a februári.


Geologickú skladbu záujmového územia tvoria hlinité jemnozrnné a strednozrnné piesky s prímesou drobného štrku na sedimentoch neogénu a fluviálnych náplavách Moravy. Piesčitá pôda, obohatená pred výsadbou maštaľným hnojom o výživné látky, plne vyhovuje pestovaniu špargle.


Celková rozloha špargľoviska je plánovaná na výmeru 219 ha. Doteraz sa uskutočnila realizácia prvej etapy výsadby na ploche 120 ha, z toho 70 ha v roku 2002 a 50 ha v roku 2003. Za účelom dodania dostatočného množstva zásobných látok do pôdy a zlepšenia jej štruktúry boli pozemky pred výsadbou vyhnojené maštaľným hnojom v dávke 100 t/ha. Po predoraní tvrdého povrchu dlhšie neobrábanej pôdy bola vykonaná hlboká orba do hĺbky cca 0,7 m. Výsadba bola realizovaná v smere východ-západ, v spone 1,7 x 0.2 m, s použitím cca 25 000 ks sadeníc na hektár, čo znamená celkovú spotrebu viac než 3 000 000 sadeníc.


Na výsadbu bol použitý špičkový sadobný materiál dodaný firmou Teboza a v týchto odrodách:

  • Backlim 2 088 000 ks
  • Gijnlim 375 000 ks
  • Thielim 130 000 ks
  • Grolim 287 000 ks


Celá výmera pôdy je pod závlahami a čerpacia stanica na okraji poľa umožňuje v prípade sucha dodať rastlinám potrebnú vlahu vodou z rieky Moravy.


Pestovanie a spracovanie špargle

Najdôležitejším ročným obdobím pre pestovateľa aj pre špargľu je jar. Je to čas zberu úrody. V krátkej dobe - od polovice apríla do konca júna - treba špargľu pozbierať a zabezpečiť jej dodávku vo vysokej kvalite až k zákazníkovi.

Silnejúce lúče jarného slnka prebúdzajú prírodu. Na lúkach sa objavujú prvé kvietky a po zimnej prestávke sa prebúdza k životu aj špargľa. Jej sila, ukrytá v koreňoch, sa prejaví v množstve výhonkov vyrážajúcich zo zeme a čakajúcich na zber.

Skôr, než k nemu príde, musia byť vykonané viaceré prípravné práce:
Hneď, ako zmizne koncom februára sneh, pôda sa pomocou hnojív doplní o nevyhnutné výživné prvky (draslík, fosfor, horčík, vápnik). Dôkladná analýza zemín zabezpečí, že sa pridáva len také množstvo živín, aké plodina skutočne potrebuje.


Marec je obdobím utvárania typických špargľových hroblí. Kopcovito nahrnutá zemina v hriadkach predlžuje priebeh rastu výhonku špargle, kým sa dostane na svetlo. Výhonok zostáva biely v potrebnej konzumnej dĺžke minimálne 22 cm.

Následne sa hroble pokryjú polyetylénovou fóliou, ktorá je z jednej strany čierna a z druhej biela. Čierna fólia pohlcuje slnečné žiarenie a urýchľuje termín zberu. Vyvážená, teplá vlhká klíma pod fóliou umožňuje špargli lepší rast. Tým, že neprepúšťa svetlo, nedochádza k zružoveniu špargľových výhonkov. Ďalšou výhodou čierno-bielej fólie je možnosť čiastočne ovplyniť proces dozrievania špargle. Ak napríklad za teplého počasia vyráža príliš veľa výhonkov a personál ich nestačí zbierať a spracovávať, otočí sa fólia bielou farbou navrch.

Tým sa dosahuje spomalenie rastu.

Pri zbere je potrebné fóliu zakaždým odhrnúť a po vyzbieraní príslušného úseku uložiť naspäť na svoje miesto.

Zber špargle patrí medzi najnáročnejšie operácie. Vykonáva sa ručne a preto si vyžaduje veľký počet pracovných síl. Uskutočňuje sa raz za deň, prevažne od skorých ranných hodín do poludnia.

Zberači špargle na cca 20 metrovom úseku odhrnú fóliu. Potom opatrne odstránia hlinu zo špargle do hĺbky 10 až 15 cm tak, aby sa nepoškodili menšie výhonky na plodine, ktoré sa budú zbierať neskôr. Špeciálny nôž, ktorý ma vpredu dole rozšírenú ostrú hranu, sa zasunie pozdĺž rastliny a špargľa sa odreže, tzv. vypichne. Špargľa sa zbiera do špeciálneho hliníkového koša, odkiaľ sa prekladá do plastových prepraviek.

Do dvoch hodín musí byť dopravená do pozberového zariadenia, kde sú prepravky naplnené studenou vodou ( +2 až + 5 °C). V nej zostáva špargľa minimálne šesť hodín, čím sa zabráni jej neskoršiemu zčervenaniu.

Potom sa prostredníctvom špeciálnych liniek umýva, triedi a reže na komerčnú dĺžku 22 cm. Vytriedená špargľa je balená do obchodných obalov podľa požiadaviek zákazníka a premiestnená do expedičného skladu. Tam, pri teplote +2 až + 5 °C, čaká bez straty na kvalite na dopravné dispozície budúceho odberateľa.


Pozberové spracovanie a expedícia špargle prebieha v novopostavenej hale, skolaudovanej v roku 2004. V Devínskej Novej Vsi vzdialenej iba 3 km od špargľoviska sme vybudovali moderné spracovateľské centrum vybavené automatickou linkou na umývanie, rezanie a triedenie špargle, ako aj dvoma chladiacimi skladmi pre príjem a expedíciu špargle s dennou kapacitou až 60 ton.

Náš vzťah k Bratislave, konkrétne k jej historickému názvu Prešporok sme vyjadrili aj v názve nášho produktu – Prešporská špargľa, ktorý je registrovanou ochrannou známkou.


Po úspešnom zbere si špargľa zaslúži prestávku na oddych. Fólia je odstránená a rastlina sa nechá voľne vyrásť do kríkovitej formy. Nastáva boj s burinou. Likvidujeme ju hlavne mechanicky, pomocou kultivátorov, rotavátorov a plečiek.

Okrem odstraňovania buriny venujeme pozornosť aj ochrane rastlín pred rôznymi škodcami a chorobami.

V tomto období potrebuje rastlina veľa vody. Keď prirodzené zrážky nie sú dostatočné, využívame zabudované zavlažovacie zariadenie a prostredníctvom série pásových zavlažovačov dodávame rastlinám potrebné množstvo vlahy z rieky Moravy.


Naše špargloviská sú oázou pre rôzne druhy vtákov, hmyzu a motýľov. Na konci leta je ich možné vidieť poletovať okolo kvetov, nad špargľovými poliami. Na jeseň sa krásna zeleň leta postupom času mení na ešte krajšie rozmanité farby. Príroda sa pripravuje na tuhú a chladnú zimu. Dni sú čoraz kratšie a chladnejšie, sťahovavé vtáky opúšťajú naše polia.

Jeseň oslavuje svoj nástup žltými farbami špargľoviska. Je čas odstrániť odumretú časť špargľovej vňate jej posekaním a zaoraním. Aby špargľa prežila mrazivú zimu bez újmy a na jar sa v plnej sile opäť prebudila k životu, chránime jej koreňové zväzky zimnými hrobľami.