Estrella a.s. vznikla začiatkom roka 2002 ako spoločný podnik slovenskej strany s holandskou firmou Teboza, ktorá je európskym lídrom v oblasti šľachtenia, pestovania a predaja špargle.

Cieľom tohto spojenia je využiť produkčné možnosti - kvalitnú pôdu a pracovné sily slovenského partnera so skúsenosťami a know-how, ktorým disponuje holandská firma Teboza.

Firma Estrella a.s. je moderný poľnohospodársky podnik využívajúci najnovšie poznatky z oblasti pestovania špargle. Svoje agrotechnické potreby si zabezpečuje výberom najvýhodnejších dodávateľov služieb pre jednotlivé práce, pričom sa využíva najnovšia technika a rôzne formy kontraktingu.

Estrella a. s. sa venuje výlučne hlavne pestovaniu bielej špargle. Hospodárime na 219 hektároch prenajatej pôdy v blízkosti Bratislavy. Od známej rakúskej špargľovej oblasti "Moravské pole" je naše špargľovisko oddelené len riekou Morava.

S menom Bratislavy, konkrétne s jej historickým názvom Prešporok, je spojený i názov nášho produktu - Prešporská špargľa, ktorý je registrovanou ochrannou známkou.